WOENSDAG 16 OKTOBER 2019 BINDINGDAG

VOOR ALLE GEPENSIONEERDEN VAN DE EENHEID MIDDEN-NEDERLAND

viering van ons 1e lustrum in de Mallejan in Maarssen

                                                                                               Afbeeldingsresultaat voor de mallejan maarssen

=================================================================================================================================

VERKEER.jpg       DINSDAG 29 OKTOBER 

Hoe is uw kennis van de verkeersregels? Kent u alle nieuwe borden? SPEM organiseerd een verkeers-opfriscursus. Maximaal 50 personen kunnen deelnemen. Maar bij heel veel aanmeldingen klunnen we volgend jaar misschien weer een of meer cusussen organiseren.

Kosten zijn nog niet bekend! Inschrijven voor de cusrus KAN nog niet.

=================================================================================================================================

                          donderdag  21   NOVEMBER 2019

Bouler 2.jpg               JEU DE BOULES                  Bouler 2.jpg

Jeu de Boul spel voor jong en oud. Een spel dat iedereen kan spelen. De een wat beter dan de ander, maar het gaat om het meedoen. Ad en Gerda Kreuger zijn weer de organisatoren van dit feestje en het bestuur zorgt er voor dat u aan niets ontbreekt. 

Het spel wordt op overdekt gespeeld in het sportcomplex van DOSC in Den Dolder. Voor de TomTom is het Schoeder van der Kolklaan Den Dolder. 

EERSTE BETALEN EN DAN AANMELDEN. DE BETALINGEN BEPALEN OF JE MEEDOET.

De kosten voor deelname bedraagt € 3,00 per persoon en moet vooraf overgemaakt worden aan de penningmeester  over te schrijven op IBAN rekening NL27  ABNA  0593 4823 52 t.n.v. Vereniging Senioren Politie Eenheid Midden-Nederland (S.P.E.M.) onder vermelding van uw postcode met huisnummer. 

 

U moet uzelf nog wel opgeven bij de secretaris met vermelding van voor en achternaam. 

MAX AANTAL DEELNEMERS 70 PERSONEN. Vol is vol!

====================================================================================================================

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

DATUM IS NOG NIET BEPAALD

=================================================================================================================================

 DECEMBER 

Het idee is om een gezellige middag te houden in kerstsferen.

Wat dan? Heeft u ideeën laat het ons weten!

=================================================================================================================================

2020.jpg

EEN NIEUW JAAR MET NIEUWE KANSEN

=================================================================================================================================

NIEUWJAARRECEPTIE 2020

DINSDAG 7 JANUARI 2020

14.00 UUR

LOKATIE ?????????

=================================================================================================================================