2020.png

EEN NIET ZO MOOI JAAR 

=================================================================================================================================

COVID-19 GOOIT ZAND TUSSEN ONZE RADEREN

JULI   &   AUGUSTUS

GEEN ACTIVITEITEN

VOOR DE MAANDEN HIERNA MOETEN WE NOG BESLISSINGEN NEMEN 

=================================================================================================================================

SEPTEMBER

75 JAAR NEDERLAND BEVRIJD

OORLOG 2jpg.jpg

NOG NIET HELEMAAL ONDERZOCHT.

===============================================================================================================================

14 OKTOBER

MALLEJAN

BINDINGSDAG VOOR ALLE GEPENSIONEERDEN

Niet leden betalen slechts € 12 per persoon

=================================================================================================================================

10 NOVEMBER

image.jpegJAARVERGADERING VAN DE VERENIGING image.jpeg

Hier kunt u uw stenm laten horen en invloed uit oefenen op de verenging.

=================================================================================================================================

NOVEMBER

Bouler 2.jpg                19 NOVEMBER  Jeu de Boules              Bouler 2.jpg

ER KUNNEN MAXIMAAL 65 PERSONEN MEEDOEN 

EERST INSCHRIJVEN BIJ Jurjen Koetze  koetze21@zonnel.nl en € (KOMT NOG) over maken op rekening NL27 ABNA 0593 4823 52 ten name van Vereniging Senioren Politie Eenheid Midden-Nederland.

================================================================================================================================

 

DECEMBER

OP VELER VERZOEK

kerstmarkt.jpg