Zondag 18 december 2022

2022 Kerstconcert Excelsior 2.jpg

Het koor wordt per 31 december 2022 na 93 jaat de politie te hebben vertegenwoordigd OPGEHEVEN. 

======================================================================================

KVW 2022

GEZONDHEID  -  SAAMHORIGHEID  -  VRIENDSCHAP

=================================================

 

Naamloos.jpg

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 05-11-2022