OVERLIJDEN

DOUWE JACOB VAN MARUM

†   16 JULI 2021

Zie In Memoriam

=================================================

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 27-07-2021