Overlijden Leo van de Kerkhof

(zie ledenpagina "in Memoriam")

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jan Schoenmaker 2.jpg

Dit boek moet je gelezen hebben. Bestel het nu. 

Onder "Nieuws" zie "Boeken voor dienders"

 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

Laatste update  19-05-2020