image.png

Joseph van Ditmarsch 

 Jos

* Utrecht, 24 november 1954                     † Zoetermeer, 16 februari 2024

====================================================================================================================================

VIND JE LICHTPUNTJE

EN

 DURF TE HOPEN

Sire 1.jpg

=========================================================================================================

NIEUWJAAR 2.jpg

Naamloos.jpg

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 26-02-2024