Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior bestond in 2020 90 jaar. Door corona kunnen en mogen we nu weer zingen, maar in 2022 willen we ons 90 jarig bestaan vieren met een grandioos concert. WIJ ZOEKEN OUD ZANGERS VAN EXCELSIOR DIE EENMALIG MEE WILLEN WERKEN (zingen) 

OPGEVEN BIJ HUIB DE ROOIJ hhderooij@ziggo.nl

=================================================

LET OP !!!!!

WIJZIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

10 NOVEMBER 2021

NADERE INFO VOLGT

=================================================

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 22-10-2021