1e ACTIVITEIT DIT JAAR

was een virtuele rondwandeling in het oorlogse Utrecht met dank aan Peter Gieling

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 16-04-2021