image.png

ERIK HOVINGA

* 12 Augustius 1949          KRUIS 4.jpg 1 oktober 2023

Correspondentieadres:
Passage uitvaarten, t.a.v. familie Hovinga
Raiffeisenlaan 29, 3571 TB Utrecht

nadere info "Ledenpagina" "in memoriam"

======================================================================================

ALGEMENE LEDENVERGADERING

15 NOVEMBER 2023

uw stem is erg belangrijk!

Het bestuur van UW vereniging zoekt leden die het bestuur willen versterken, dan wel leden van het bestuur willen vervangen. Deelname van de verenigingsleden in het bestuur zorgen voor de continuïteit van de verenging. 

In 2024 bestaat de vereniging Senioren Politie Eenheid Midden-Nederland 10 jaar!

======================================================================================

2023.jpg

Naamloos.jpg

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 02-10-2023