Afscheid van Riekele Meinema als contectperoon SPEM

"ledenpagina" "wat u moet weten"

Kerst 2020.jpg

====================================

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

Laatste update  24-11-2020