MINDFULNESS VOOR OUDEREN

Onder de bezielende leiding van oud collega Klaas Stuive.

Zie aanbieding

=================================================

ACTIVITEITEN DIT JAAR

zie de agenda

=================================================

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 22-06-2021