image.png

JAN KOOIMAN

*Zwolle 14 mei 1933        † Vianen 30 juli 2022

======================================================================================

KVW 2022

GEZONDHEID  -  SAAMHORIGHEID  -  VRIENDSCHAP

=================================================

 

Naamloos.jpg

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 02-08-2022