Lees hierover onder NIEUWS en BIJZONDERE ACTIVITEITEN.

Onze leden Jan Schoenmaker en Koos Moroz werken nog in de verkeerstuin

======================================================================================

2023.jpg

Naamloos.jpg

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 17-03-2023