Wim den Hartog 2.JPGimage.png

Wim den Hartog

    *Jutphaas 29 april 1936   -  † Zams (Oostenrijk)  29 juni 2022

Zie in memoriam

======================================================================================

KVW 2022

GEZONDHEID  -  SAAMHORIGHEID  -  VRIENDSCHAP

=================================================

 

Naamloos.jpg

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 04-07-2022