BELANGRIJK   BELANGRIJK   BELANGRIJK

IN NAVOLGING VAN WAT DE OVERHEID HEEFT BEDACHT ZIJN TOT EN MET 1 JUNI ALLE ACTIVITEITEN GECANSELD.

DEEL JULLIE VERHALEN MET BETREKKING TOT HET COVIC-19 VIRUS MET JE MEDELEDEN.  webmaster@spem.nl

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

Laatste update  28-03-2020