Even een minder prettig bericht. De vrouw van Ad Kreuger is 19 januari 2021 eind van de dag overleden. Het overlijden was redelijk onverwacht. Ze had COPD. Voelde zich niet goed. Werd steeds zieker en is eind van de dag overleden. Ze was 75 jaar.

Gerda Kreuger was voor SPEM veel bezig. De “Boulers” onder u zullen haar kennen bijna als koffiedame, zette samen met Ad het eten gereed op tafels en verzorgde ook de lunch bij de bestuursvergaderingen. Wij wensen AD en zijn familie veel sterkte met het verlies van Gerda.

Wilt u een kaartje van troost sturen? Fam. Kreuger Gruttolaan 8  3738 EW Maartensdijk 

====================================

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

Laatste update  15-01-2021