KALENDER 2.jpg

Wil jij ook zo een kalender met Utrechtse foto's? Stort dan € 13,00 op rekening van de penningmeester en stuur een mail naar webmaster@spem.nl dat je betaald hebt en een kalender wil hebben. VÓÓR 10 FEBRUARI 2022.

KVW 2022

GEZONDHEID  -  SAAMHORIGHEID  -  VRIENDSCHAP

=================================================

 

Naamloos.jpg

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming webmaster@spem.nl 

laatste update 12-01-2022